Giydirilmiş Ücret

Aylık Hakedişler de Kıdem ve Diğer Tazminat Hesaplarında Ücrete Dahildir Somut olayda Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacıya ilişkin banka kayıtları incelenmiş ve ilgili banka kayıtlarında davacıya yatırılan aylık …

İşçi Ücretinin Belirlenmesi

Ücret Belirlenirken Belgelerde Uyumsuzluk Olursa Gidilecek Yol Somut uyuşmazlıkta mahkemece kök ve ek bilirkişi raporuna itibar edilerek raporda hesaplanan alacaklar hüküm altına alınmıştır. Hükme esas alınan ek bilirkişi raporunda, davalı …

Ücret Hesap Pusulası

İşveren Ücret Hesap Pusulasının Gerçeği Yansıtmadığını İddia Edemez 4857 sayılı İş Kanununda 32. maddenin ilk fıkrasında, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan …

İşçi Ücret ve Zammı

Ücret Türleri Maktu Ücret – Günlük Ücret Somut uyuşmazlıkta davacıya ait iş yerinde iş müfettişlerince yapılan inceleme sonucu düzenlenen teftiş raporunda işçilerin raporlu oldukları günlerin ücretlerinden kesilmesi ve primlerinin eksik …