Arb. Av. Halil KALE

Halil Kale, iş hukuku, iş güvenliği hukuku, sosyal güvenlik hukuku alanlarında uzmandır. İş Müfettişi olarak 8 sene boyunca görev yapan Halil Kale, İş kazası davaları, meslek hastalığı davaları, idari para cezaları, işyerlerinde iş hukuku ve iş güvenliği denetimleri, İSO 45001 hazırlık süreçleri, fiili hizmet zammı, yabancıların istihdam süreçleri, makine alım süreçlerinde CE uygunluğu, iş güvenliği açısından işyerlerinde alınabilecek önlemler, işçilerin çalışma süreleri, eğitimleri, alacakları başta olmak üzere iş hukuku ve iş güvenliği hukuku, sosyal güvenlik hukuku konusunda pek çok alanda oldukça geniş bilgi ve deneyim sahibidir.

2010 yılında lisans eğitimini tamamlamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’nda İş Müfettişi Yardımcısı olarak çalışmaya başlamış 2019 yılında İş Müfettişi olarak görevine devam etmiştir.

İş Teftiş Kurulu kariyeri boyunca yüzlerce işyerinde denetim yapan Halil Kale, ülke gündeminde yer almış iş kazalarının da incelenmesi görevlerini yürütmüştür. Halil Kale İş Kazalarında İşverenlerin Ceza Sorumluluğu, İş Kazalarında Mühendislerin Ceza Sorumluluğu, Makine Emniyeti Risk Analisti, Kısa Çalışma Uygulamaları konularında konferanslar vermiştir.2017 yılından beri İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Kusur Oranı verilmesi, İş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi zarar ve destekten yoksun kalma tazminatlarının hesaplanması, işçilik alacaklarının hesaplanması, makine değerlemesi, yangın konularında bilirkişilik yapmaktadır.

Halil Kale’nin çeşitli dergi ve sempozyumlarda yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

2019 yılından bu yana özel sektörde iş güvenliği ve iş hukuku danışmanı, arabulucu olarak hizmet vermektedir.

Eğitim

  • Uludağ Üniversitesi (Makine Mühendisliği)
  • Anadolu Üniversitesi (Hukuk)
  • Bülent Ecevit Üniversitesi, MBA (Yönetim)

Üyelikler

  • Makine Mühendisleri Odası
  • Bursa Barosu İş Güvenliği Komisyonu
  • Bursa Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu
  • Makine Mühendisleri Odası İş Güvenliği Komisyonu
  • İş Müfettişleri Derneği
  • Yangın Önleme ve Koruma Derneği