İş Sağlığı ve Güvenliği, en karmaşık çalışma alanlarından biridir, bir taraftan teknik tedbirlerin alınmasının yanı sıra diğer taraftan hukuki yükümlülüklerin de yerine getirilmesi gerekmektedir, tüm bu hususlar gerçekleştirilirken üretim hızının da yavaşlamaması amaçlanmaktır. İşyerinde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları hem çalışanların morallerini ve çalışma performanslarını düşürmekte hem de işveren vekillerinin yargılanmasına neden olmaktadır. Kale & Güler olarak yılların vermiş olduğu tecrübe ve söz konusu alanda uzun yıllar kamu adına denetim yapan çalışanlarımız ile;

 • İş kazası veya meslek hastalığı ve diğer davaların takibinin yapılması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında şirket içi ilişkiler ve sorumluluk konusunda danışma (sorumluluk zincirinin oluşturulması)
 • Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi (SEVESO) mevzuatına hazırlık süreçlerinin yönetilmesi,
 • İş Sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin denetimi,
 • Patlamadan korunma dokümanı danışmanlığı,
 • Çalışanlara verilecek eğitimler,
 • Yapı ve maden işyerlerinde iş güvenliği ve iş kazası davaları,
 • Asıl işveren – alt işveren, eser sözleşmesi ilişkilerinden kaynaklanan sorumluluk,
 • Yangın güvenliği,
 • Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Planı Yönetmeliği ve risk değerlendirmesi standartları,
 • İşçi sağlık dosyaları ve sağlık gözetimi konusunda danışmanlık,

Hizmetlerini vermekteyiz.