İdare kişiler lehine veya aleyhine sürekli işlem tesis etmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı açıkça hukuka aykırı olabilmekte, bazı işlemler ise tartışmalı olabilmektedir. İdari işlemlerin hukuki olarak denetimi yapılabilmekte hukuka aykırı idari işlemler açısından hızlıca aksiyon alınabilmektedir. Kale & Güler olarak;

  • İptal veya tam yargı davaları,
  • Yürütmenin durdurulması,
  • Kamu ihaleleri konusunda danışmanlık,
  • İdarenin tesis ettiği işlemlere idare nezdinde itiraz,

Hizmetlerini vermekteyiz.