Şirketlerin birçok alanda ciddi yükümlülükleri bulunmaktadır bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hem ceza hukuku, hem tazminat hukuku açısından ciddi yaptırımlarla sonuçlanmakta hatta şirketlerin sona ermesine neden olabilmektedir, önleyici denetim ile şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği zarar oluşmadan önce alanında uzman ekibimiz tarafından kontrol edilmekte ve yerine getirilmeyen yükümlülükler ve bunların olası sonuçları hakkında bilgi verilmektedir. Kale & Güler olarak;

  • İş Hukuku (İşçilerin ücret ve sosyal hakları),
  • Sosyal Güvenlik Uygulamaları,
  • İş sağlığı ve güvenliği,
  • Kişisel verilen korunması,
  • Vergi uygulamaları,
  • Alt işverenlerin çalışmaları,
  • Nace kodu belirlemesi,
  • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine Uyum,

Hususlarında önleyici denetimler yapmaktayız.