Kale & Güler Hukuk

Hakkımızda

Kale & Güler Hukuk uzun yılların tecrübesi sonucu kurulmuş köklü bir hukuk bürosudur. Kurucularının İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Güvenliği Hukuku, Bilişim Hukuku, İcra İflas Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında teorik ve pratik olmak üzere ciddi tecrübeleri bulunmaktadır. Denetim görevlisi geçmişi de bulunan kurucuları yukarıda sayılan alanlarda müfettiş, bilirkişi, arabulucu, avukat rollerinde uzun yıllar çalışmış olup uyuşmazlığın her safhasında uzmanlaşmışlardır. Mühendislik ve Hukuk bilgisinin harmanlanması ile uyuşmazlığın her safhasında müvekkillerinin çıkarlarını en yüksek seviyede korumaktadırlar.

Bölüm alt başlığı

Son Yazılar

Arabuluculuk Yapılacak Yer

1.1. İşverenin İşyerinde Arabuluculuk Yapılamaz Taraflar arasında, dava öncesinde ihtiyari arabuluculuk sürecinin usulüne uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığı, arabuluculuk anlaşma tutanağının geçerli olup olmadığı ve bağlayıcılığı noktalarında uyuşmazlık bulunmaktadır. Dava 20.11.2017 …

Arabuluculukta Taraflar

1.1. İşveren Vekili Yetki Belgesi Yoksa Davada Yetki Belgesi De Araştırılmalıdır Talep dilekçesinin karşı tarafa tebliği edilmemesi nedeniyle hukuki dinlenilme hakkı ihlal edildiği gibi arabuluculuk anlaşma belgesinde işveren adına hareket …

Arabuluculuğa Başvuru

Bir uyuşmazlıkla ilgili yapılan arabuluculuk başvurusunun gerek ticari, gerek iş ve gerekse tüketici uyuşmazlığı adı altında yürütülüp, görüşme sonunda anlaşmama olarak sonlandırılmasının ardından, o uyuşmazlıkla ilgili, arabuluculuk süreci tamamlanmış olacağından