Teknoloji ve sosyal hayatın gelişimi, iş mevzuatının karmaşık yapısı ve birçok hukuk dalını da ilgilendirmesi sonucu iş mevzuatını takip etmek ve değişen mevzuata karşı zamanında aksiyona almak her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Kale & Güler olarak 10 yılı aşkın tecrübemiz ve iş ve sosyal güvenlik hukukunun her safhasında (müfettişlik, denetmenlik, bilirkişi, arabuluculuk vb.) bulunmamız neticesinde;

 • En güncel iş ve sosyal güvenlik uygulamaları konusunda bilgi verilmesi,
 • İş ve sosyal güvenlik mevzuatının takibi değişikliklerde zamanında uyumun sağlanması,
 • Sözleşmelerin kontrol ve düzenlenmesi
 • İdari para cezaları ve prim farklarına itiraz süreçlerinin yönetilmesi,
 • İşyeri ziyaretleri gerçekleştirilerek yerinde destek sağlanması,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu ile yapılacak yazışmaların düzenlenmesi, takip edilmesi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamaları konusunda bilgi verilmesi,
 • Prime esas kazançların belirlenmesi,
 • Fiili hizmet zammı kapsamındaki işçilerin belirlenmesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Teşvikleri,
 • Alt işverenlerle yapılan sözleşmelerin muvazaa riski açısından değerlendirilmesi,
 • Alt işverenlerin işçilerine karşı yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrol edilmesi,
 • Sendikal süreçlerin takibi ve yönetilmesi
 • İşkolu tespiti ve yetki tespitine itiraz süreçlerinin yönetilmesi
 • İş ve Sosyal Güvenlik konusunda Dava takibi yapılması,
 • Yabancıların çalışma izinlerinin alınması süreçlerinin takibi,

Hizmetlerini vermekteyiz.