Giydirilmiş Ücret

Aylık Hakedişler de Kıdem ve Diğer Tazminat Hesaplarında Ücrete Dahildir

Somut olayda Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacıya ilişkin banka kayıtları incelenmiş ve ilgili banka kayıtlarında davacıya yatırılan aylık maaş ve hak ediş bedellerinin aynı olmadığı, her ay değişik miktarlarda ödeme yapıldığı belirlenerek, kıdem tazminatı hesabında davacıya son bir yıl içerisinde yatırılan maaş ve hak ediş bedellerinin dikkate alınacağını, diğer alacak kalemleri açısından ise sadece maaş açıklaması ile yatırılmış olanların dikkate alınacağını belirtmiştir. Davalı tanık beyanı ile davacının aylık ücret yanında harcırah ile çalıştığı sabittir. Yine davacı şoför olup, işverence yatırılan harcırah ve sefer primi temel ücrete dahildir. Bu halde mahkemece davacının kıdem tazminatı dışındaki alacaklarının hesabında da, hem aylık ücret hem de hak ediş adı altında yatırılan ücretler dikkate alınmalıdır, ancak davacının dava dilekçesi ile ücretinin aylık net 1.700 TL olduğunu belirttiği de göz önüne alınarak, talep aşılmaksızın çıkacak sonuç doğrultusunda karar verilmelidir.[1]


[1] 9. Hukuk Dairesi 2016/27778 E., 2020/12441 K.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir