Av. Yavuz Selim GÜLER

Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Bursa Barosu bünyesinde Avukatlık Stajını tamamlayıp Avukatlık Ruhsatnamesini almaya hak kazanmıştır.

Yavuz Selim GÜLER Avukatlık mesleğini icra etmektedir;

Yavuz Selim GÜLER’in mesleki uzmanlık alanları şunlardır;

  • Vergi Hukuku,
  • Yabancılar Hukuku,
  • Aile Hukuku,
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile TMSF mevzuatı
  • Ticaret Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
  • Sermaye Şirketleri kuruluş ve işleyişi,
  • Kira, Hizmet akitleri ağırlıklı olmak üzere her neviden Ticari Sözleşmeler