Dava açılmadan önce davanın kazanılma veya kaybedilme ihtimalini değerlendirmek, uyuşmazlığı dava açmadan sonlandırma kararı vermek birçok durumda hayati önem taşımaktadır. Alternatif çözüm yollarını kullanmak bazı durumlarda şirketlere ciddi anlamda zaman ve maddi kazanç sağlamaktadır. Kale & Güler olarak;

  • Uyuşmazlıkta en kötü senaryoların ve bu senaryoların maliyetinin tespiti,
  • Uyuşmazlığın sonucu ile ilgili öngörüde bulunmak, risk analizi,
  • İş Kazası meslek hastalıkları davalarında tazminat hesabı,
  • İş hukuku, sosyal güvenlik uyuşmazlıklarında alacak hesabı,
  • Sözleşmenin konu edildiği uyuşmazlıklarda sözleşmelerle ilgili özel rapor hazırlanması,
  • İş Kazası veya meslek hastalığı davalarında tarafların kusur oranları konusunda özel rapor hazırlamak,

Hizmetlerini vermekteyiz.