Fikri mülkiyet hakları çokça ihlal edilen ve sürekli korunmaya ihtiyaç duyulan haklardandır. Kale & Güler olarak;

  • Ar-Ge yapılarının kurulması,
  • Ar-Ge yapılarının diğer birimlerle (insan kaynakları, muhasebe vb.) iletişimi,
  • Ar-Ge teşvikleri konusunda danışmanlık,
  • Patent veya Faydalı Model başvurusu,
  • Fikri mülkiyet haklarının korunması,

Hizmetlerini vermekteyiz.