İşçinin İşe Girerken Gerekli Şartları Sonradan Kaybetmesi

Çalışma Şartı Olarak Sabıkasız Olması Durumda İşçinin Sabıkalı Olması

Somut olayda davacının iş sözleşmesi davalı işveren tarafından işyerinin apron sahası içinde olması nedeniyle tüm işçilerin apron kartına sahip olması gerektiği, geçmiş yıllarda mahkumiyet cezası almış personele Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nce apron kartının verilmediği, davacının da mahkumiyetinin bulunması nedeniyle apron kartının alınamadığı gerekçesiyle işyerinin ve işin gereklerinden dolayı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18 maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Davalı şirketin bulunduğu havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin denetiminde olup havalimanında çalışmanın belirli koşullara bağlandığı, güvenlik amacıyla söz konusu işletme tarafından tüm çalışanlara havaalanına girebilmeleri için apron kartı verildiği, ancak apron kartı almak için belirli şartların taşınmasının gerektiği, davacının uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan denetimli serbestliğe hükmedildiği, davacıya bu nedenle apron kartının verilmediği, davacıya Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından apron kartı verilmemesi karşısında davalı şirketin davacıyı istihdam etme imkanının bulunmadığı, aralarında organik bağ olsa da davalının davacıyı başka bir şirkette çalıştırma yükümlülüğünün olmadığı anlaşıldığından feshin geçerli nedene dayandığının kabulü gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.[1]


[1] 9. Hukuk Dairesi 2015/14660 E., 2015/20971 K.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir