İşçi Ücretinin Belirlenmesi

Ücret Belirlenirken Belgelerde Uyumsuzluk Olursa Gidilecek Yol Somut uyuşmazlıkta mahkemece kök ve ek bilirkişi raporuna itibar edilerek raporda hesaplanan alacaklar hüküm altına alınmıştır. Hükme esas alınan ek bilirkişi raporunda, davalı …