Ulusal ve Dini Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinin 7.5 saate kadar olan çalışmaları mesai süresinden sayılmaz sonrası fazla mesaiye konu olur.

Fazla mesai ücreti bakımından, bilirkişi raporunda bir kısım ulusal bayram genel tatil günü içinde yapılan çalışma haftalık çalışma saati içine dahil edilerek fazla mesai ücreti hesaplanmıştır. Bordrolarda bir kısım ulusal bayram genel tatil ücreti tahakkuku görünmektedir.

Davacının ulusal bayram genel tatil günlerinde çalışmasa da alacağı 1 yevmiyeye ilaveten ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığı için alması gereken ilave 1 yevmiye şeklinde ulusal bayram genel tatil tahakkuku olan ve bu tahakkukun ödendiği ispatlanan her ulusal bayram genel tatil gününün 7,5 saate kadar olan süresi fazla mesai süresinden düşülmelidir.[1]

Tanık İfadesi tanığın çalışmadığı Dönem İçin Geçerli Değildir, Raporlu Günlerde Dikkate Alınmalıdır

…-Somut olayda Mahkemece genel tatil ve fazla mesai ücretleri, 2004 yılına kadar davacı tanığı …’ın beyanlarına itibarla haftanın … günü 08.00-….00 arası …,… saat ara dinlenme ile haftalık … saat fazla mesai yapıldığı, 2004-2007 yılları arası dönemde ise her … davacı tanığının beyanlarına göre haftanın … günü 08.00-….00 arası ve ek olarak haftanın … günü … saat fazla çalışıldığı gözetilerek haftalık … saat fazla mesai yapıldığı ve dini bayram günleri dışındaki genel tatil günlerinde çalışıldığı kabul edilerek hesaplanmıştır.

Genel tatil ve fazla mesai alacaklarının ispatı konusunda, dosya içerisinde, işyerindeki çalışma düzenini gösterir işyeri kayıtlarının bulunmadığı, davacının anılan alacaklarının davacı tanık beyanlarına göre tespit edildiği, 2004 yılına kadar geçen dönem için beyanları esas alınan davacı tanığı …’ın işçilik alacaklarına ilişkin açtığı davada (…. H.D. 09.07.2010 tarih ve 2008/33855 esas- 2010/22641 karar) ….01.2004 tarihinde davalı işyerinde çalışmaya başladığının tespit edildiği bu nedenle 2004 yılı öncesi davalı işyerindeki çalışma düzenini bilebilecek durumda olmadığı anlaşılmış olup davacının bu döneme ilişkin genel tatil ve fazla mesai alacaklarını ispatlayamadığı gözetilmeksizin bu döneme ilişkin söz konusu alacakların kabul edilmesi hatalı olmuştur.

Yine davacının 2004 yılı sonrası döneme ilişkin dava dilekçesinde yalnızca 08.00-….00 arası çalıştığına dair beyanı ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 26. maddesinde düzenlenen taleple bağlılık ilkesi nazara alınmaksızın Mahkemece davacı tanık beyanlarına atfen haftanın … günü ek olarak … saat daha çalışma yapıldığına ilişkin kabulü isabetli olmamıştır.

Ayrıca davacının raporlu geçirdiği dönemlerde çalışmadığı gözetilmeksizin fazla mesai ve genel tatil çalışması yaptığı kabulü ile hesaplama yapılarak karar verilmesi de isabetli olmayıp bozmayı gerektirmiştir.[2]

UBGT çalışması karşılığında serbest zaman kullandırılmışsa bu süre mazeret izni olarak kabul edilir

Ancak; hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil günleri dinlenme hakkı kapsamında kaldığından, tatilde yapılan çalışma karşılığı serbest zaman kullandırılması kanuna aykırılık teşkil eder. Serbest zaman ancak fazla çalışma karşılığı verilebilir. Tatilde yapılan çalışma karşılığında izin verilmişse bu ancak mazeret izni olarak kabul edilebilir.[3]


[1] 9. Hukuk Dairesi 2017/28387 E., 2018/2073 K.

[2] 22. Hukuk Dairesi 2017/5444 E., 2017/4135 K.

[3] 9. Hukuk Dairesi 2017/19560 E., 2020/18816 K.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir