Yıllık İzin

Yıllık İzin Belgesinde Yıllık İzin Yazılı Değilse Mazeret İzni Olarak Kabul Edilebilir. Anılan belgelerin incelenmesinde bir kısmının 1 gün ve 2 gün şeklinde olduğu, yıllık izin açıklamasının bulunmadığı görülmüştür. Yine …

Çalışma ve Sözleşme Türleri

Mevsimlik İş Yılda 11 aydan az mevsimlik işte yıllık izin olmaz 11 ayı aşıyorsa olur Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İzmir 7. İş Mahkemesince davanın kısmen …

Yıllık İzin

Aynı işyerinde birden fazla çalışmalarda yıllık izin Taraflar arasındaki diğer bir uyuşmazlık konusu, davacının yıllık izin ücreti alacağı bulunup bulunmadığıdır.4857 sayılı İş Kanunu’nun 54. maddesinde, yıllık ücretli izine hak kazanmak …