Ücret Hesap Pusulası

İşveren Ücret Hesap Pusulasının Gerçeği Yansıtmadığını İddia Edemez 4857 sayılı İş Kanununda 32. maddenin ilk fıkrasında, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan …