İşçi Alacak ve Tazminatları

Belirsiz alacak davasının konusu olabilecek ve olamayacak alacaklar ve tazminatlar Genel mahiyette bu açıklamalardan sonra işçilik alacaklarının belirsiz alacak davasına konu olup olmayacağı noktasında Dairemizce belirlenen kriterler aşağıdaki gibidir;Kıdem tazminatı …