İş Hukukunda Ayrımcılık Tazminatı

Ayrımcılık Tazminatı Oluşması İçin Dik, Irk, Cinsiyet, Siyasal Düşünce vb. nedenlerle ayrımcılık yapılması gerekmektedir. Somut uyuşmazlıkta ilk derece mahkemesince eşitlik ilkesine aykırılık nedeniyle tazminat koşullarının oluşmadığı kabul edilerek talebin reddine …