Primli Ücretlerde Fazla Mesai

Prim+Ücret Sisteminde Fazla Çalışma Ücreti Hesabı Davacı İsteminin Özeti:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davacının emeklilik şartlarını taşıması, ücretlerinin tam olarak ödenmemesi ve iş yerinde bezdirme politikası uygulanması nedeni ile iş …