Özel Okullara Özgü Durumlar

Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İhbar Tazminatı Alamaz Davacının ihbar tazminatı alacağına hak kazanıp kazanmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 11. maddesine göre; “İş ilişkisinin bir süreye …