Kıdem Tazminatı Hesabında Düşülecek Bedeller

İş Sözleşmesi Sona Ermeden Ödenen Kıdem Tazminatı Avans Niteliğindedir, Kıdem Tazminatı Hesabı Yaparken Düşülmelidir İşçinin iş sözleşmesi feshedilmediği halde çeşitli nedenlerle kıdem tazminatı adı altında yapılan ödemler avans niteliğinde sayılmalıdır. …

Kıdem Tazminatı

Raporlu Olunan Günlerden İhbar Süresi Kadar Zamandan Sonrası Kıdemde Dikkate Alınmaz …-Kıdem tazminatına esas alınması gereken süre konusunda da taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde …