İşverenin Güveninin Kötüye Kullanılması

Whatsapp Yazışmalarında İşverene Hakaret Etmek Verilerin Usulsüz Elde Edilmesinden Dolayı Delil Oluşturmaz Dosya içeriğine göre davacının iş sözleşmesi “tele satış temsilcisi olarak çalışan davacının çalışma arkadaşları ile birlikte grup oluşturarak …

İşverenin Fesih Nedenleri

İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle fesih hakkı İş Kanunu’nun 25. maddesinde düzenlenmiş olup ilgili maddeye göre bunlar sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve zorlayıcı nedenlerdir. …