İş Kazası Yargılamasında İşveren

İş kazası sonrası yapılan soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri de işverenin kim olduğunun belirlenmesidir. İşverenin yükümlülükleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu, İş Kanunu …