İşçinin Verdiği Zarar Sebebiyle Fesih

İşçinin Verdiği Zarar(1 Ay) Taraflar arasında iş sözleşmesinin, işveren tarafından işçinin işverene zarar vermesi nedeniyle ve haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında uyuşmazlık söz konusudur. 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci …