İşçinin Fesih Nedenleri

İşçinin İş Sözleşmesini haklı nedenlerle feshedebileceği İş Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre işçi; sağlık sebepleri nedeniyle, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde ve zorlayıcı sebeplerin varlığı halinde …