İş Sözleşmelerinde Cezai Şart

Cezai Şart ve Bakiye Ücret Alacağının Birlikte Değerlendirilmesi Cezai şart ise, mevcut borcun ifa edilmemesi veya eksik ifası halinde ödenmesi gereken mali değeri haiz ayrı bir edim olarak tanımlanmıştır (Tunçomağ, …