Yıllık İzin

Aynı işyerinde birden fazla çalışmalarda yıllık izin Taraflar arasındaki diğer bir uyuşmazlık konusu, davacının yıllık izin ücreti alacağı bulunup bulunmadığıdır.4857 sayılı İş Kanunu’nun 54. maddesinde, yıllık ücretli izine hak kazanmak …