İşin güvenliğini tehlikeye düşürme

İşçinin işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi işveren için haklı nedenle fesih sebebidir. İşin Güvenliğini tehlike düşürme genel 2-Davacı iş akdinin haksız olarak feshedildiği iddiasıyla dava açmış, davalı işveren davacının iş akdinin …