Giydirilmiş Ücret

Aylık Hakedişler de Kıdem ve Diğer Tazminat Hesaplarında Ücrete Dahildir Somut olayda Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacıya ilişkin banka kayıtları incelenmiş ve ilgili banka kayıtlarında davacıya yatırılan aylık …