Güvenlik Görevlisi Çalışma Saati

Güvenlik Görevlisi 12 Saatlik Vardiya Fazla Çalışma Hesabı Somut uyuşmazlıkta, taraflar arasında işyerindeki çalışma düzeninin 12 saatlik vardiyalar halinde 08.00 ila 20.00 saatleri ve 20.00 ila 08.00 saatleri arasında bir …

İş Hukukunda Denkleştirme

Onay Yoksa Bile Örtülü Denkleştirme Olabilir Davacı işçinin 4857 sayılı Kanun dönemindeki çalışması için örtülü bir denkleştirme söz konu olur. Çünkü anılan dönemde davacı işçi günde 11 saati aşan bir …

Primli Ücretlerde Fazla Mesai

Prim+Ücret Sisteminde Fazla Çalışma Ücreti Hesabı Davacı İsteminin Özeti:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davacının emeklilik şartlarını taşıması, ücretlerinin tam olarak ödenmemesi ve iş yerinde bezdirme politikası uygulanması nedeni ile iş …

Fazla Çalışma Süresi Nasıl Hesaplanır?

Fazla Çalışma Hafta Tatili Birlikte Hesap Türk hukukunda haftalık çalışma süresi 45 saat olup, bilirkişi raporunda haftalık normal çalışma buna göre belirlenmiştir. Ancak fazla çalışma hesaplanırken haftalık çalışma gün sayısı …

Fazla Çalışma Sürelerinin İspatı

Fazla Çalışma İspat Yükümlülüğü Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada …

Fazla Çalışma

Muvafakat İşçinin Muvafakat Vermemesi 2. İşverence çalışma koşullarının uygulanmaması ve ücretin ödenmemesi sebebine dayalı olarak iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı olarak feshedilip feshedilmediği hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. 4857 sayılı …