7.5 Saati Aşamayacak Çalışmalar.

Sağlık Kuralları Bakımında Günde Azami 7.5 Saat Çalışma A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili 25.06.2013 harç tarihli dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin davalı işyerinde 23.11.2009 – 17.04.2013 tarihleri arasında çalıştığını, 23.11.2009-30.06.2010 …

Fazla Çalışma Sürelerinin İspatı

Fazla Çalışma İspat Yükümlülüğü Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada …