Eşit İşlem Borcunun Uygulanması ve Sınırları

Anayasa’nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesinden hareketle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde işverenin eşit davranma ve ayrım yapmama borcu yer almıştır. Eşit davranma ilkesi olarak da adlandırılan bu yükümlülükte işveren, …

İş Hukukunda Ayrımcılık Tazminatı

Eşit İşlem Yükümlülüğü, Ayrımcılık tazminatı Uyuşmazlık işverenin eşit davranma borcuna aykırı davranıp davranmadığı ve bunun sonuçları noktasında toplanmaktadır. Eşit davranma ilkesi tüm hukuk alanında geçerli olup, İş Hukuku bakımından işverene …

İş Hukukunda Ayrımcılık Tazminatı

Ayrımcılık Tazminatı Oluşması İçin Dik, Irk, Cinsiyet, Siyasal Düşünce vb. nedenlerle ayrımcılık yapılması gerekmektedir. Somut uyuşmazlıkta ilk derece mahkemesince eşitlik ilkesine aykırılık nedeniyle tazminat koşullarının oluşmadığı kabul edilerek talebin reddine …