İş Hukukunda Sağlık ve Güvenlik

Doktor Raporu Doktor Raporu Sahteliği Kanıtlanıncaya Kadar Geçerlidir Somut uyuşmazlıkta; davacının 30.06.2014 ve 01.07.2014 tarihlerinde mazeretsiz devamsızlık yapması nedeniyle iş sözleşmesine son verilmiş ise de; davacının 30.06.2014-01.07.2014 tarihleri arasında … …