İş Hukukunda Denkleştirme

Onay Yoksa Bile Örtülü Denkleştirme Olabilir Davacı işçinin 4857 sayılı Kanun dönemindeki çalışması için örtülü bir denkleştirme söz konu olur. Çünkü anılan dönemde davacı işçi günde 11 saati aşan bir …