İşçi Lehine Konulan Cezai Şart Geçerli Midir?

Sadece İşçi Lehine Konulan Cezai Şartlar Geçerlidir, Cezai Şartın Miktarı İş sözleşmesinde kararlaştırılan cezai şartın koşullarının oluşup oluşmadığı ve indirim hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Cezai şart öğretide, mevcut borcun …