Çalışma ve Sözleşme Türleri

Mevsimlik İş Yılda 11 aydan az mevsimlik işte yıllık izin olmaz 11 ayı aşıyorsa olur Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İzmir 7. İş Mahkemesince davanın kısmen …