7.5 Saati Aşamayacak Çalışmalar.

Sağlık Kuralları Bakımında Günde Azami 7.5 Saat Çalışma A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili 25.06.2013 harç tarihli dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin davalı işyerinde 23.11.2009 – 17.04.2013 tarihleri arasında çalıştığını, 23.11.2009-30.06.2010 …

Çalışma Süresi

Çalışma Süresi Hesaplanırken 1 Yıl 365 Gün Kabul Edilip Hesaplama Yapılmamalı Gerçek Çalışma Günleri Hesaplanmalıdır. Somut olayda, davacının 29.10.2010-27.04.2013 tarihleri arasında çalıştığı hususunda ihtilaf bulunmamaktadır. Mahkemece, hükme esas alınan bilirkişi …