Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Belirli Süreli Sözleşmede İşveren Sonradan Sözleşmenin Belirsiz Olduğuna Dayanamaz Uyuşmazlık taraflar arasındaki ilişkinin belirli süreli iş sözleşmesinin unsurlarını taşıyıp taşımadığı ve buna göre davacının bakiye süre ücreti talep edip edemeyeceği …