İşverenin Güveninin Kötüye Kullanılması

İşçinin İşyerine Yabancı Birini Getirmesi

Davacının bir şirket çalışanı ile özel ilişkisi nedeniyle husumetli olduğunu bildiği Ümit isimli şahsı şirketin şikayetler ile ilgili Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü binaları için geçerli olan Güvenlik ve ziyaretçi prosedürünün 5.2.2 md ni ihlal eder şekilde şirket aracına alarak şirket içine soktuğu akabinde şirket çalışanı…isimli şahısla Ümit isimli şahsın tartışması neticesinde iş yerine polis geldiği ve Ümit isimli şahsın emniyete götürüldüğü bu olayın iş yerindeki diğer çalışanlar tarafından görüldüğü dosya kapsamı ve tanık beyanları ile anlaşılmaktadır. Davacının verdiği savunmalardan Ümit isimli şahsın bazı problemler nedeni ile müdürle görüştüğünü, önemli olduğunu söylediğini, bu nedenle şirkete birlikte geldiklerini ifade ettiği, 28.09.2016 tarihinde verdiği ikinci savunmasında ise;… ve ….’in şirket aleyhine yapmış olduğu bazı olayları bildikleri ve şirket yetkilisi birine söylemek istediğini, … isimli şahsı daha önceden tanıdığından ve anlattığı şeylerin şirket tarafından bilinmesi gerektiğini düşündüğünden ve şahsın daha önce şirket müdürü ile görüşmüş olması nedeni ile aracına aldığını ve araçta olması nedeniyle de güvenliğe kimlik bırakılmadığını beyan ettiği ancak akabinde şirket içinde yaşanan tartışmanın polis müdahalesi ile neticelendiği düşünüldüğünde, davacının bu eyleminin şirket güvenliğini tehlikeye attığı, huzursuzluğa yol açtığı gibi işverenin de güveninin kötüye kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre, tanık beyanları, bilirkişi raporu alınan savunmalar birlikte değerlendirildiğinde işveren feshinin; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2-e maddesinde ifade bulan “işçinin, işverenin güvenini kötüye kullanması, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması” hükmü uyarınca haklı fesih olduğu anlaşıldığından davanın haklı fesih nedeni ile reddi yerine geçerli nedenle reddi hatalıdır.[1]


[1] 9. Hukuk Dairesi 2019/1158 E., 2019/13419 K.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir