İşçinin Sağlık Sorunu Feshi Haklı Hale Getirir Mi?

Sağlık Sorunu Nedeni İle İşyerine İşeyen Kişinin Sözleşmesi Feshedilemez

Somut uyuşmazlıkta davacının iş sözleşmesi, daha önce üretim alanında cep telefonu kullanması nedeniyle uyarı verildiği, 10.01.2015 tarihinde bölüm yöneticisine gelen şikayet doğrultusunda çalıştığı üniteye küçük tuvaletini yaptığı gerekçesiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Fesih öncesi davacının savunması alınmış, davacı savunmasında kronik böbrek rahatsızlığı bulunduğunu bu nedenle tedavi gördüğünü yüksek miktarda su içmesinin tavsiye edildiğini kendisinin de elinden geldiğince su içtiğini, 10.01.2015 tarihinde amirinin gelerek iki hafta önce işemişsin dediğini kendisinin de çok sıkıştığını ve lavabo uzak olduğu için küçük bir poşete işeyip poşeti attığını, olay nedeniyle özür dilediğini beyan etmiştir.

Davalı tarafından sunulan işyeri dosyasındaki sağlık kurulu raporuna göre davacının kronik böbrek yetmezliği hastalığının bulunduğu ve çalışma gücünün %69’unu kaybettiği anlaşılmaktadır. Davacının rahatsızlığı ve savunmasının aksini gösterir açık alana işediği yönünde bir delil de bulunmamasına göre davacının bu davranışının iş sözleşmesinin feshini gerektirir nitelikte olmadığından feshin geçersizliğine karar verilmesi gerekirken iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığının kabulü hatalıdır.[1]


[1] 9. Hukuk Dairesi 2016/23506 E., 2017/7323 K.


[1] 9. Hukuk Dairesi 2016/23506 E., 2017/7323 K.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir