Arabuluculuk Yapılacak Yer

1.1. İşverenin İşyerinde Arabuluculuk Yapılamaz Taraflar arasında, dava öncesinde ihtiyari arabuluculuk sürecinin usulüne uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığı, arabuluculuk anlaşma tutanağının geçerli olup olmadığı ve bağlayıcılığı noktalarında uyuşmazlık bulunmaktadır. Dava 20.11.2017 …

Arabuluculukta Taraflar

1.1. İşveren Vekili Yetki Belgesi Yoksa Davada Yetki Belgesi De Araştırılmalıdır Talep dilekçesinin karşı tarafa tebliği edilmemesi nedeniyle hukuki dinlenilme hakkı ihlal edildiği gibi arabuluculuk anlaşma belgesinde işveren adına hareket …

Arabuluculuğa Başvuru

Bir uyuşmazlıkla ilgili yapılan arabuluculuk başvurusunun gerek ticari, gerek iş ve gerekse tüketici uyuşmazlığı adı altında yürütülüp, görüşme sonunda anlaşmama olarak sonlandırılmasının ardından, o uyuşmazlıkla ilgili, arabuluculuk süreci tamamlanmış olacağından

إجراءات تأسيس الشركات في تركيا للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب

أصبحت تركيا مؤخرًا جذابة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب للاستثمار. يحدد قانون الاستثمار الأجنبي المباشر شروط وإجراءات تأسيس شركة في تركيا من قبل المستثمرين الأجانب. تحتوي المادة 3 من القانون على …

Процедуры учреждения иностранных физических и юридических лиц в Турции

В последнее время Турция стала привлекательной для иностранных физических и юридических лиц для инвестиций. Условия и порядок создания компании в Турции иностранными инвесторами определяются Законом о прямых иностранных инвестициях. Статья …